กิจกรรมครูและนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556
     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดยนางวิไลวรรณ  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน 2/2556
   เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 255ุ6
     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดย นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน
   นางวิไลวรรณ    นันต๊ะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556
     โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
ประเมินการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระดับชั้น ป.๓
   โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" เป็นสนามสอบประเมินความก้าวหน้าการอ่านออกเสียงและเข้าใจในการอ่าน

เรียนรู้นอกสถานที่

05 มีนาคม 2014, 20.21
เรียนรู้นอกสถานที่
  ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจกรรมการเดินทางไกลโรงเรียนบ้านท่าวังผา
    เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2557  โรงเรียนบ้านท่าวังผา  จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีนำโดย นางวิไลวรรณ

ข่าว/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีคะแนน O-NET สูงสุด
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จกับการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556
เรื่อง สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.น่านเขต 2  เรียน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557
   โรงเรียนบ้านท่าวังผา " ประชารัฐวิทยาคาร" จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/57
โรงเรียนในอำเภอท่าวังผารับค่ารับรองจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านที่โรงเรียนบ้านท่าวังผา
  ประกาศ...      โรงเรียนในอำเภอท่าวังผาทุกโรงเรียนรับค่ารับรองกลุ่มสมาชิก และค่าพัฒนาสมาชิก
เชิญสั่งจองโต๊ะจีนในงานผ้าป่าสามัคคี
      ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดย คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะศิษย์เก่า
กำหนดปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2556
  กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นสูงสุดของแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับอนุบาล  2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
กำหนดสอบปลายปีการศึกษา 2556
  กำหนดสอบปลายปีการศึกษา 2556   ระหว่างวันที่  17-18 มีนาคม 2557    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   วันที่/เวลา 09.00-10.00 น. 10.00-11.00

ประเมินผลงานลูกจ้างประจำ

16 กุมภาพันธ์ 2014, 10.26
ประเมินผลงานลูกจ้างประจำ
    เมื่อวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิยาคาร" ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะภายใต้หัวข้องาน "เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น" ซึ่งมีครูสามารถ  เมืองมูล เป็นครูผู้ฝึกสอน ไปจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในการไปครั้งนี้นำทีมโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ

DSC04093 

DSC04072

DSC04074

DSC04078

DSC04089

DSC04097

DSC04101

DSC04104

DSC04105

DSC04110

DSC04116

DSC04120

DSC04130

DSC04135

DSC04147

จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับชาติ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโรงเรียน

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโรงเรียน
 
เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น 29 กรกฏาคม 2013, 14.02 nednapa ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในฝัน
เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น
  ชื่อผลงาน : เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว “
Read More 401 Hits 0 Ratings
ขนมซี่สมุนไพร 04 ธันวาคม 2012, 11.40 ผู้ดูแลระบบ ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในฝัน
ขนมซี่สมุนไพร
การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ชื่อผลงาน
Read More 733 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 31 กรกฏาคม 2013, 08.38 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Read More 67 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31 กรกฏาคม 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
Read More 68 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 31 กรกฏาคม 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read More 63 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31 กรกฏาคม 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
Read More 94 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 31 กรกฏาคม 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
Read More 56 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 กรกฏาคม 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
Read More 56 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 31 กรกฏาคม 2013, 08.36 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
Read More 75 Hits 0 Ratings
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวาน122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1053
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1146
mod_vvisit_counterเดือนนี้3000
mod_vvisit_counterเดือนก่อน261031
mod_vvisit_counterทั้งหมด408749

       regester01102

     

Loginหากพบมีปัญหาการใช้งานแจ้ง 087-176-5639
ส่งเสริมให้ลูกเป็นหนอนหนังสือ 20 มกราคม 2013, 18.46 ผู้ดูแลระบบ นานาสาระน่ารู้
ส่งเสริมให้ลูกเป็นหนอนหนังสือ
การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาความรู้ดังนั้นการเปิดประตูสู่โลกของการอ่านจึงเป็นด่านแรกที่ลูกน้อยต้องผ่านไปให้ได้
เด็กไทยไปสากล 20 มกราคม 2013, 17.42 ผู้ดูแลระบบ นานาสาระน่ารู้
เด็กไทยไปสากล
เด็กไทย  งามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล     “เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเด็กวันนี้มีคุณค่า

video

Facebook Share