โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร

อำเภท่าวังผา จังหวัดน่าน

กิจกรรมครูและนักเรียน

โครงการทันตสุขภาพ
     เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าวังผามาตรวจสุขภาพฟัน ย้อมสีฟัน และอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังผา

ชมละครเวที

18 July 2014, 09.25
ชมละครเวที
     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-15.00 น. โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ได้จัดหาละครเวทีจากคณะละคร
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
     เมื่อ วันพุธ ที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"  อำเภอท่าวังผา
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี ๒๕๕๗
 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดย  นางวิไลวรรณ    นันต๊ะ
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล
    โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดยนางวิไลวรรณ   นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
        โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" โดย ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
       โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วันสุนทรภู่ 2557
         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดย นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าว/ประกาศ

ประชุมสภานักเรียน นัดแรก ปีการศึกษา 2557
  โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"  ได้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีถวายเทียนพรรษา ๒๕๕๗
     กำหนดจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗   ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา ๑๕.๐๐

English Camp '57

14 June 2014, 15.48
English Camp '57
      โรงเรียนบ้านท่าวังผา จะจัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
    เลื่อน... ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   จากวัน เสาร์ ที่ ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗   เป็นวัน เสาร์ ที่ ๓๑  พฤษภาคม
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวัน เสาร์ ที่ ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ
ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณเนื่องในการจัดงานผ้าป่า 57
    ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกท่าน         รายนามผู้บริจาคงานผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจพัฒนา ICT
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557   รายชื่อนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาล 1/1 เลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ -

ข่าวการศึกษาทั่วประทศ

 

จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิยาคาร" ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะภายใต้หัวข้องาน "เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น" ซึ่งมีครูสามารถ  เมืองมูล เป็นครูผู้ฝึกสอน ไปจัดนิทรรศการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในการไปครั้งนี้นำทีมโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ

DSC04093 

DSC04072

DSC04074

DSC04078

DSC04089

DSC04097

DSC04101

DSC04104

DSC04105

DSC04110

DSC04116

DSC04120

DSC04130

DSC04135

DSC04147

ลิงค์เพื่อการศึกษา

manager riht
นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.
สาขาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2555   ถึง ปัจจุบัน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโรงเรียน
 
เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น 29 July 2013, 14.02 ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในฝัน
เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น
  ชื่อผลงาน : เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว “
Read More 520 Hits 0 Ratings
ขนมซี่สมุนไพร 04 December 2012, 11.40 ผู้ดูแลระบบ ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในฝัน
ขนมซี่สมุนไพร
การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ชื่อผลงาน
Read More 819 Hits 0 Ratings
การประชุมประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 31 July 2013, 08.38 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การประชุมประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
   นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ  ห้องอินทนิล เป็นการประชุมวางแผนคัดเลือกและฝึกนักเรียนเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
Read More 107 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31 July 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
Read More 92 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 31 July 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read More 89 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 31 July 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
Read More 80 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 31 July 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
Read More 139 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 July 2013, 08.16 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
Read More 101 Hits 0 Ratings
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 31 July 2013, 08.36 ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
Read More 131 Hits 0 Ratings
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้177
mod_vvisit_counterเมื่อวาน239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1527
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน52537
mod_vvisit_counterเดือนนี้56866
mod_vvisit_counterเดือนก่อน82171
mod_vvisit_counterทั้งหมด558838

       regester01102

     

regester01102
ส่งเสริมให้ลูกเป็นหนอนหนังสือ 20 January 2013, 18.46 ผู้ดูแลระบบ นานาสาระน่ารู้
ส่งเสริมให้ลูกเป็นหนอนหนังสือ
การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาความรู้ดังนั้นการเปิดประตูสู่โลกของการอ่านจึงเป็นด่านแรกที่ลูกน้อยต้องผ่านไปให้ได้
เด็กไทยไปสากล 20 January 2013, 17.42 ผู้ดูแลระบบ นานาสาระน่ารู้
เด็กไทยไปสากล
เด็กไทย  งามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล     “เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเด็กวันนี้มีคุณค่า

video